Cirkusskola – Workshops

Cirkusskola – Workshops

January 27, 2018 Cirkus 0

1. Workshops

60 minuter. workshops som inkluderar uppvärmning (styrka och flexibilitet), grundläggande jonglering, akrobatik / pyramidteamarbete, balans och luft tekniker (beroende på platsens tillgänglighet).

Fantastisk aktivitet för alla åldrar. Perfekt i vilken gymhall som helst.

an.se/nyheter/tv-se-nar-skolbarnen-lar-sig-alla-mojliga-cirkuskonster-487961

Också tillgängliga gruppverkstäder som fokuserar på bara jonglering (bollar, klubbar, diabolo) eller flygtekniker (vävnad, trapes, ring, hängmatta). Privata klasser är också möjliga.

Om du är intresserad, skriv till: marina@mastergravity.com.

 

1. Workshops 

60 min. workshops that includes warm-up (strength and flexibility), basic juggling, acrobatics/pyramid teamwork, balance and aerials (depending on venue disponibility).

Fantastic activity for all ages. Perfect in any gym hall.

http://norran.se/nyheter/tv-se-nar-skolbarnen-lar-sig-alla-mojliga-cirkuskonster-487961

 Also available group workshops that focus on just juggling (balls, clubs, diabolo) or aerial techniques (tissue, trapeze, ring, hammock). Private classes are also possible.

If interested, please write to: marina@mastergravity.com.

UN Goals

Mastergravity tar sitt ansvar för att bidrag till att nå UN 2030 mål inom 4 olika ämnen:

  • Good health and well being – Vi har stort fokus på barnens fysiska och psykiska hälsa. Många barn har låg självkänsla och mår dåligt med ångest relaterad till prestationshets och konkurrensen i samhället.
  • Quality education – Vår undervisning främjar en hållbar livsstil, tar upp mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur för fred och icke-våld genom konflikthantering, uppskattning av kulturell mångfald och av vikten av  kulturens bidrag till en hållbar utveckling.
  • Gender equality – “Jämställdhet uppnås när kvinnor, män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor och möjligheter och kraften att forma sina egna liv och bidra till samhällets utveckling.” Det är något vi strävar efter dagligen i vår undervisning i CirkuSkellefteå.
  • Reduced inequalities – Vår vision är att ge alla barn lika förutsättningar för utveckling oberoende av deras socioekonomiska och kulturella bakgrund och därför samarbetar vi med den offentliga och ideella sektorn för att ge cirkus undervisning till de barn som mest behöver oss.