Cirkus

Skapande Skola

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Relaterade nyheter:

1. SVT: Barn får lära sig cirkuskonster

2. Norran.se: Nycirkus på schemat i Boliden

 

UN Goals

Mastergravity tar sitt ansvar för att bidrag till att nå UN 2030 mål inom 4 olika ämnen:

  • Good health and well being – Vi har stort fokus på barnens fysiska och psykiska hälsa. Många barn har låg självkänsla och mår dåligt med ångest relaterad till prestationshets och konkurrensen i samhället.
  • Quality education – Vår undervisning främjar en hållbar livsstil, tar upp mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur för fred och icke-våld genom konflikthantering, uppskattning av kulturell mångfald och av vikten av  kulturens bidrag till en hållbar utveckling.
  • Gender equality – “Jämställdhet uppnås när kvinnor, män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor och möjligheter och kraften att forma sina egna liv och bidra till samhällets utveckling.” Det är något vi strävar efter dagligen i vår undervisning i Cirkus Unik.
  • Reduced inequalities – Vår vision är att ge alla barn lika förutsättningar för utveckling oberoende av deras socioekonomiska och kulturella bakgrund och därför samarbetar vi med den offentliga och ideella sektorn för att ge cirkus undervisning till de barn som mest behöver oss.

malabaama@gmail.com