Skapande Skola

 

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken.

Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

 

Relaterade nyheter:

1. SVT: Barn får lära sig cirkuskonster

2. Norran.se: Nycirkus på schemat i Boliden

 

 

Skapande Förskola

Läsa artikeln i Norran: Skapande förskola med cirkus!