Why circus?

Circus skills improve the physical abilities and control over the bodily actions of the participants.

Benefits include: bi-manual coordination or ambidexterity, brain and body balancing, postural control and body orientation, self-image, muscle and core strength, cardio-vascular fitness, flexibility, eye-hand coordination, manual dexterity, increase reflex speed, improve sense of rhythm/timing and non-verbal expression.

Other improvements are hand-to-eye coordination, depth perception or peripheral vision, that not only help with other sports but have also been related to the improvement in reading and writing skills.

The ability to concentrate and to be persistent, to attain the goal of a new trick or skill, can be applied to less exciting tasks, for example.

Learning new skills give participants a sensation of accomplishment. This sense of achievement can boost self-esteem and it can be a great confidence builder.

 Pyramid building, for example, is an excellent team builder. Participants have to work together to achieve a common goal.

 

Click on the link you are interested in:

CirkuSkellefteå

Performances

Skapande Skola

"Cirkusskola" - Workshops

Corporate Workshops

UN Goals

Mastergravity tar sitt ansvar för att bidrag till att nå UN 2030 mål inom 4 olika ämnen:

  • Good health and well being – Vi har stort fokus på barnens fysiska och psykiska hälsa. Många barn har låg självkänsla och mår dåligt med ångest relaterad till prestationshets och konkurrensen i samhället.
  • Quality education – Vår undervisning främjar en hållbar livsstil, tar upp mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur för fred och icke-våld genom konflikthantering, uppskattning av kulturell mångfald och av vikten av  kulturens bidrag till en hållbar utveckling.
  • Gender equality – “Jämställdhet uppnås när kvinnor, män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor och möjligheter och kraften att forma sina egna liv och bidra till samhällets utveckling.” Det är något vi strävar efter dagligen i vår undervisning i Cirkus Unik.
  • Reduced inequalities – Vår vision är att ge alla barn lika förutsättningar för utveckling oberoende av deras socioekonomiska och kulturella bakgrund och därför samarbetar vi med den offentliga och ideella sektorn för att ge cirkus undervisning till de barn som mest behöver oss.