Ulrica Rauhala

Jag berättar för alla åldrar, sagor och livsberättelser blandat med improvisationsberättande. Jag har jobbat med berättandet i olika former i 30 år, har även studerat berättande och drama vid t LTU (Luleå Tekniska universitet)

Berättandet är en enkel och tillgänglig konstform, en av våra äldsta.

För mig är berättandet både roande, roligt och läkande. Berättelserna hjälper oss att förstå vår omvärld och varandra. Berättandet hjälper oss att bearbeta livet och att ha roligt tillsammans.

Tillsammans med cirkusen så får berättandet en ytterligare dimension, så låt oss komma och förgylla er tillvaro en stund! 

Web page: ullis.me